Tisk
PDF

Kupní smlouva obecná

 

STÁHNOUT VZOR - KUPNÍ SMLOUVA OBECNÁ

 

Kupní smlouva obecná, je titul upravující smluvní vztahy mezi oběma stranami. Na straně jedné je prodejce coby majitel věci a kupující jakožto nový nabyvatel předmětu smlouvy s povinnostmi.

Kupní smlouva obecná je písemná forma ujednání při prodeji např. movité věci. Mnohé prodávané věci jsou jednak poměrně drahá a při prodeji může také vyvstat mnoho problematických situací jako: pochybný původ, stav, skryté vady, poškození, opotřebení aj.. Kupní smlouvou mimo jiné předcházíme předvidatelným komplikacím a její součástí proto bývají zvláštní přílohy (protokol o převzetí, zápis o technickém stavu vozidla ap.).

Náležitosti kupní smlouvy jsou: smluvní strany s jejich pojmenováním a jednoznačně daným postavením (kupující - prodávající, majitel), předmět smlouvy (popis, stav,jednoznačná identifikace předmětu prodeje, podmínky a závěrečná ujednání, cena a splatnost oproti převzetí věci novým majitelem.

Nezbytné přílohy kupní smlouvy přesně zaznamenávají aktuální stav věci a jsou nutné pro případné řešení sporů. Přílohy tedy řeší jasný popis stavu věci, její opotřebení, projevující se závady, příslušenství (výbava) ad.. Takovéto přílohy pak chrání obě strany smlouvy před případným osočováním a svalováním odpovědnosti z náhle vzniklé či objevené změny stavu předmětu (poškození vozidla, ztráta části, náhlá porucha).

Předávací protokol řeší kdo komu co kdy předal. Dále pak řeší kdy a kde to bylo. A stejně tak je z takového protokolu jasné v jakém stavu věc byla, co k věci bylo dodáno při převzetí s jakým příslušenstvím či s jakými doplňky. Předávací protokol také jasně identifikuje konkrétní kus pomocí nezaměnitelných identifikačních znaků konkrétní věci a způsobem obvyklým pro danou věc.

Posted in : Vzory ke stažení + Vzory smluv